A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych o zwołaniu posiedzenia na 23.042018 r.
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 23.04.2018 r.
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
 • Rada Gminy
 • Protokoły kontroli
 • Rok 2007 - Protokoły kontroli (archiwum)
 • Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną dnia 24.08.2007 (UG i OSP)


  Protokół
  kontroli przeprowadzonej
  przez Komisję Rewizyjną
  Rady Gminy Piątnica.
  Komisja w składzie:
  1. Samluk Agnieszka - Przewodnicząca Komisji
  2. Bronowicz Kazimierz - Członek Komisji
  3. Bieńczyk Jacek - Członek Komisji
  4. Tarnacki Wojciech - Członek Komisji
  5. Wysk Krzysztof - Członek Komisji

  działając na podstawie §§ 70-76 i § 93 ust. 1 Statutu Gminy ustalonego uchwałą Nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. (Dz.Urz. Woj.Podl. Nr 57, poz. 1218) oraz upoważnienia Nr 6/07 przeprowadziła w dniu 24 sierpnia 2007 r. kontrolę w Urzędzie Gminy.

  Z ramienia jednostki kontrowanej w kontroli uczestniczył Edward Łada – Wójt Gminy Piątnica.

  Przedmiot kontroli:
  Wykonanie budżetu w 2006 roku przeznaczonego na ochronę przeciwpożarową.

  Ustalenia kontroli:
  Uchwałą Nr 191/XXXIII/06 Rady Gminy Piątnica z dnia 22 stycznia 2006 r. Rada przydzieliła środki finansowe w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne w wysokości 313 539 zł. W ciągu roku dotacja ta uległa zmianie, a mianowicie wzrosła do kwoty 318 729 zł. Budżet w tym rozdziale został wykonany na kwotę 315.645,71 zł. i stanowi 99,0% planu.

  Struktura poniesionych wydatków kształtowała się następująco:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 6 464,48 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 75 317,86 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 352,60 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 13 106,67 zł
  - składki na Fundusz Pracy - 1 931,80 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 4 200,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 137 151,82 zł
  - zakup energii - 34 865,00 zł
  - zakup usług pozostałych - 14 448,24 zł
  - różne opłaty i składki - 5 747,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 440,00 zł
  - zakup usług remontowych - 12 619,87 zł
  W ramach tego paragrafu między innymi zakupiono materiały do remontów niżej wymienionych budynków strażackich:
  • OSP Żelechy - 12 648,80 zł
  • OSP Nowy Cydzyn - 12 719,81 zł
  • OSP Kownaty - 3 500,30 zł
  • OSP Budy Czarnockie - 2 081,12 zł
  • OSP Rakowo-Boginie - 13 487,66 zł
  • OSP Czarnocin - 8 629,11 zł


  Natomiast w I półroczu 2007 r. w paragrafie zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 20.153,52 zł między innymi na zakup materiałów do remontów budynków:
  • OSP Żelechy - 2 269,20 zł
  • OSP Nowy Cydzyn - 7 879,24 zł
  • OSP Budy Czarnockie - 19 817,76 zł
  • OSP Kisielnica - 2 450,27 zł
  • OSP Jeziorko - 11 426,00 zł (materiał do ogrodzenia boiska, należącego do OSP)
  • 3 980,00 zł (zestaw do ćwiczeń - atlas).

  Jednym z większych wydatków w I półroczu 2007 r. był też zakup zestawu ratownictwa technicznego za kwotę 39.000 zł.

  Reasumując wyniki kontroli Komisja stwierdza, największe wydatki w tym dziale ponoszone są na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnionych jest 11 konserwatorów sprzętu silnikowego w ramach 1/3 bądź 1/2 etatu).

  Należy zauważyć fakt, że z budżetu gminy przeznaczane są środki finansowe jedynie na zakup materiałów do remontu, a remonty przeprowadzają miejscowe społeczności we własnym zakresie.

  Zalecenia pokontrolne
  Komisja nie zgłasza uwag do sposobu wydatkowania środków finansowych objętych kontrolą.

  Zgodnie z §§ 77 ust. 3 Statutu Gminy Wójt może zgłosić uwagi i wyjaśnienia co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

  Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z którym po jednym przekazano Wójtowi i Radzie Gminy.

  Przedstawiciel jednostki
  Kontrolowanej:

  Członkowie Komisji:  Data wprowadzenia: 2007-09-05 1039
  Data upublicznienia: 2007-09-05
  Art. czytany: 2977 razy

  » Protokół kontroli (PDF) - rozmiar: 124424 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.