A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Bieżące informacje
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy o zwołaniu XL sesji Rady Gminy na 27.04.2018 r.


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
  informuje, że:


  I. Zwołał XL sesję Rady Gminy Piątnica na dzień 27 kwietnia 2018 r. (piątek).
  II. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
  III. Rada Gminy obradować będzie w sali Gminnego Ośrodka Piątnica, przy ul. Szkolnej 25.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX obrad sesji Rady Gminy Piątnica.
  3. Informacja o pracy wójta między sesjami.
  4. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji i w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ podziału gminy Piątnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  2/ przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Piątnica;
  3/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica.
  6. Informacja na temat rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
  8. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Piątnica.
  9. Rozpatrzenie informacji z działalności instytucji kultury na terenie gminy Piątnica za 2017 rok
  1/ Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy;
  2/ Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica.
  10. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2016-2019 za 2017 rok.
  11. Rozpatrzenie skarg na Wójta Gminy Piątnica
  1/ przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Piątnica w sprawie rozpatrzenia skarg dwojga mieszkańców Gminy Piątnica z dnia 11 marca 2018 r. na Wójta Gminy Piątnica:
  2/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Piątnica.
  12. Interpelacje i wnioski radnych.
  13. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber  Data wprowadzenia: 2018-04-23 0758
  Data upublicznienia: 2018-04-23
  Art. czytany: 188 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl