A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica » Podstawy prawne działania
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
Ilość wiadomości z działu 'Podstawy prawne działania': 1
Podstawy Prawne Działania Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zmianami);
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z późn. zmianami);
4) Statutu Biblioteki nadanego uchwałą Rady Gminy
Uchwała Nr 138/XXIX/2013

Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, utworzoną przez Gminę Piątnica w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie kultury. Biblioteka posiada osobowość prawną.
Podstawowym celem statutowym Biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury, jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury. Działalność Biblioteki ma na celu zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki i jej filii należy przede wszystkim:
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym, uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
- przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym;
- popularyzacja książki i czytelnictwa;
- sporządzenie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi instytucjami kultury w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
- wymiana oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji.Data wprowadzenia: 2004-03-09 1256
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3792 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statut Biblioteki Publicznej
Ostat. 10 wiadomości:

» Podstawy Prawne Działania Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.