A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Druki do pobrania
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.19.2017)
» Protokół Nr 1/2017 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Spraw Społecznych
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych o zwołaniu posiedzenia na 22.02.2018 r.
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej (SO. 2110.2.2018)
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 20.02.2018 r.
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.2.2018)
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica'
» Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na 'Utwardzenie terenu działki nr 94/2 położonej w miejscowości Żelechy wraz z modernizacją jej odwodnienia'
» Wykaz ludności stan na 31.12.2017 r.
» Obowiązek informacyjny
Ilość wiadomości z działu 'Druki do pobrania': 1
Druki do pobrania


Zamieszczone druki są w formatach .PDF (otwierany za pomocą: Adobe Reader lub inny równoważny) oraz .DOC (otwierany za pomocą: Microsoft Word, Open Office, Libre Office).


Data wprowadzenia: 2004-01-15 0919
Data upublicznienia:
Art. czytany: 72193 razy

» Ankieta dotycząca inwestycji 2015-2020 w gminie Piątnica - rozmiar: 74240 bajtów
Typ pliku: application/msword
» DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - rozmiar: 537602 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» FORMULARZ INTERPELACJI/WNIOSKU Radnego Rady Gminy Piątnica - rozmiar: 30208 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu - rozmiar: 648180 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym - rozmiar: 296233 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym - rozmiar: 744074 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności... - rozmiar: 320817 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» RPU - WNIOSEK o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - rozmiar: 26624 bajtów
Typ pliku: application/msword
» RPU - WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych - rozmiar: 51200 bajtów
Typ pliku: application/msword
» USC - podanie do ślubu cywilnego - rozmiar: 38400 bajtów
Typ pliku: application/msword
» USC - WNIOSEK O SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO - rozmiar: 16748 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» USC - WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ (WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG) - rozmiar: 23169 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» USC - WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO - rozmiar: 20275 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» USC - WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO - rozmiar: 41472 bajtów
Typ pliku: application/msword
» USC - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM - rozmiar: 837367 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» USC - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ - rozmiar: 19035 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» USC - WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIA DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO (WZÓR) - rozmiar: 40448 bajtów
Typ pliku: application/msword
» USC - WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA - rozmiar: 32256 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury (PDF) - rozmiar: 131146 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wniosek o wydanie dow. osobistego (2015) - rozmiar: 285257 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (PDF) - rozmiar: 169354 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wydział GPT-o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdom - rozmiar: 35840 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wydział GPT - Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy - rozmiar: 11887 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wydział GPT - o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunal - rozmiar: 47104 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wydział GPT - o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zag. przestrz - rozmiar: 26112 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wydział GPT - o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zag. przestrz - rozmiar: 12463 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wydział GPT - o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zag. przestrz - rozmiar: 15741 bajtów
Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
» Wydział GPT - Wniosek na wycinkę drzew i krzewów - rozmiar: 43008 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wydział GPT - wniosek o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest 2015 - rozmiar: 25600 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wydział GPT - Wniosek o potwierdzenie przeznaczenia działki do zalesienia (doc) - rozmiar: 23552 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wydział GPT - Wniosek o potwierdzenie przeznaczenia działki do zalesienia (odt) - rozmiar: 15894 bajtów
Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
» Wydział GPT - Wniosek o potwierdzenie przeznaczenia działki do zalesienia (pdf) - rozmiar: 14314 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wydział GPT - Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (doc) - rozmiar: 20992 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wydział GPT - Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (odt) - rozmiar: 14476 bajtów
Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
» Wydział GPT - Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (pdf) - rozmiar: 12315 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wydział GPT - Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (pdf) - rozmiar: 24885 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wydział GPT - Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (2017) - rozmiar: 50688 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wydział GPT - Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zag. przestrz. (doc) - rozmiar: 32768 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wydział GPT - Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zag. przestrz. (odt) - rozmiar: 20259 bajtów
Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
» Wydział GPT - Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zag. przestrz. (pdf) - rozmiar: 13273 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wydział GPT - Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników (doc) - rozmiar: 45056 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wzór oferty realizacji zadania publicznego (doc) - rozmiar: 140800 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (doc) - rozmiar: 136192 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wzór tabel do sprawozdania z realizacji programu alkoholowego - rozmiar: 38400 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

»
Druki do pobrania

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.